Prijava na newsletter

Ukoliko želite biti informirani o novostima Zaklade "Kultura nova" prijavite se na naš newsletter.

Tko se može prijaviti?

Ovaj alat za provjeru pomaže da utvrdite ispunjava li vaša organizacija osnovne formalne uvjete za prijavu na Program podrške 2016.

18. 10. 2016

Nove ideje za stare prostore

Jaap Schoufour predstavio je amsterdamska iskustva u prenamjeni prostora za kulturu predstavnicima lokalne samouprave u Zagrebu i Rijeci.

"Kultura nova" je nadopunjujuća mjera u sustavu financiranja kulture koja doprinosi stabilizaciji organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. 03. 10. 2016

O sudioničkom upravljanju u Čakovcu

Zaklada "Kultura nova" organizirala je u Čakovcu razgovor o sudioničkom upravljanju s lokalnom samoupravom, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

28. 09. 2016

Europski dan filantropije i zakladništva

U subotu 1. listopada obilježava se Europski dan filantropije i zakladništva.

16. 09. 2016

Imenovana upraviteljica Zaklade

Upravni odbor imenovao je dr. sc. Deu Vidović upraviteljicom Zaklade.

26. 08. 2016

Program podrške 2016 s rokom 27.9.2016.

Zaklada "Kultura nova" je 26. kolovoza 2016. godine u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

26. 08. 2016

PP3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

26. 08. 2016

PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

26. 08. 2016

PP1: Razvojna podrška za organizacije

PP4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

01. 06. 2016

Publikacije o uvjetima rada i obrazovanju u kulturi

Zaklada je u novopokrenutoj biblioteci "Kultura nova" objavila dvije publikacije, jednu o uvjetima rada OCD-a u suvremenoj kulturi i drugu o obrazovanju u kulturnom sektoru.

17. 11. 2015

Radna bilježnica za DKC-e

Zaklada "Kultura nova" je na mrežnim stranicama objavila Radnu bilježnicu za društveno-kulturne centre.

13. 03. 2015

Objavljen Vodič za osnivanje udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije koje provode Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH i Ured za udruge objavili su Vodič za osnivanje udruge.

13. 03. 2015

Usvojena Uredba o kriterijima financiranja udruga

Vlada RH usvojila je 05. ožujka Uredbu kojom se uređuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja udruga.

Preuzmi logo

Logotip Zaklade "Kultura nova" u različitim formatima možete preuzeti ovdje.

Razlozi osnivanja

Zaklada "Kultura nova" osnovana je kao odgovor na postojeće stanje unutar kulturnog sustava, a s ciljem osiguravanja učinkovite mjere koja će omogućiti unapređenje stanja civilnog sektora u kulturi.